Konferencja podsumowujaca projekt

Dnia 5 grudnia 2014 r. w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół  powiatu wołowskiego”. Celem konferencjibyło podsumowanie wdrażania kompleksowego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wołowskim a także podsumowanie zadań zrealizowanych w latach 2013-2014 w projekcie „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego”.

 

Konferencję swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Wołowskiego, Gmin: Wołów, Brzeg Dolny i Wińsko. Uczestnikami konferencji byli również: dyrektorzy Dolnośląskich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN i nauczyciele placówek objętych wsparciem w ramach projektu.

Przybyłych gości powitała Krystyna Adaśko, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, przekazując głos Panu Staroście Markowi Gajosowi, który otworzył konferencję. Następnie zgromadzeni goście wysłuchali wykładu pt. „Neurodydaktyka dorastania”, który wygłosił gość specjalny konferencji – doktor Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W dalszej części konferencji zabrała głos Pani Jolanta Wach, Naczelnik Wydziału Doskonalenia Nauczycieli Departamentu Jakości Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pani Marianna Hajdukiewicz, koordynator projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W ostatniej merytorycznej części konferencji, koordynator merytoryczny projektu Pani Krystyna Adaśko oraz kierownik projektu Pan Mariusz Mielcarek, podsumowali zadania, jakie zostały zrealizowane w projekcie przez cały okres jego trwania, tj. w latach 2013-2014 oraz podsumowali wdrażanie kompleksowego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wołowskim.

W trakcie konferencji emitowane były filmy prezentujące etapy realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego”. Dodatkowo przez cały czas trwania konferencji miała miejsce wystawa 37 plakatów prezentujących zrealizowane działania i osiągnięte efekty w ramach rocznych planów wspomagania oraz prezentacja 4 posterów podsumowujących działania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Prezentowane były także 2 plakaty podsumowujące realizację rocznych planów wspomagania we wszystkich placówkach oraz podsumowujące funkcjonowanie wszystkich czterech sieci współpracy i samokształcenia, działających w powiecie: sieci dyrektorów szkół i przedszkoli, sieci nauczycieli wychowawców, humanistów oraz matematyków. Cała sala przyozdobiona była pięknymi figurami aniołów wykonanymi przez podopiecznych Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych, wprowadzając uczestników w świąteczny nastrój.

W ostatniej części konferencji Pan Wicestarosta Grzegorz Łyczko wraz z Panią Jolantą Wach Naczelnik Wydziału Doskonalenia Nauczycieli Departamentu Jakości Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej wręczyli naręce dyrektorów, poświadczenia uczestnictwa nauczycieli w projekcie.

Zespół projektowy i wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację projektu otrzymali od przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji gratulacje oraz wyrazy podziękowania i wdzięczności za wzorowo zrealizowany projekt.

Podsumowując, można stwierdzić, że wspólnie udało się nam zrealizować z sukcesem projekt „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół  powiatu wołowskiego”. Ten niezwykle istotny projekt z punktu widzenia rozwoju środowiska edukacyjnego powiatu wołowskiego, jest dziś przykładem tryumfu innowacyjności w modernizowanym systemie wspomagania rozwoju szkół.  

 

Kinga Wojnarowska

Specjalista ds. promocji i monitoringu

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj0
W tym miesiącu21
Ogółem50250

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Kapitał ludzkiPowiat WołowskiOśrodek Rozwoju Edukacji