Konferencja inaugurująca projekt

1. Zaproszenie na konferencję

2. Sprawozdanie z konferencji

Powiat Wołowski jako jeden z ośmiu na terenie Polski, jeden z dwóch na Dolnym Śląsku, rozpoczął realizację projektu wdrożeniowego pt. „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół  powiatu wołowskiego”. Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 20 marca 2013 r w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury.

 

Konferencja - Nowy  system  doskonalenia  nauczycieli  w  Polsce.

20 marca 2013r. w sali kinowej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół  powiatu wołowskiego”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Dolnośląski Wicekurator Oświaty - Danuta Leśniewska wspólnie ze Starostą Wołowskim- Markiem Gajosem.

 

 

Celem konferencji było omówienie założeń projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, przedstawienie koncepcji projektu wdrożeniowego w powiecie wołowskim oraz pokazanie przykładów praktycznych wspólnego i wzajemnego uczenia się - sieci współpracy i samokształcenia. Wykład inaugurujący został wygłoszony przez gościa specjalnego konferencji- dr Danutę Elsner- autorkę europejskich sieci współpracy i samokształcenia p.t. „Sieci współpracy i samokształcenia. Nowa forma doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły”.

 

 

 

W programie konferencji wystąpiła Joanna Soćkoekspert merytoryczny z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie przedstawiając ogólnopolski system doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

 

 

Założenia projektu wdrożeniowego w powiecie wołowskim przybliżyli Grzegorz Łyczko - Wicestarosta Wołowski oraz Mariusz Mielcarek- kierownik projektu.

 

 

Elementem programu konferencji był także panel dyskusyjny z udziałem prelegentów konferencji w osobach: Danuta Elsner- ekspert niezależny, Joanna Soćko – ekspert merytoryczny projektu - ogólnopolski system doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Mariusz Mielcarek - kierownik projektu oraz Krystyna Adaśko - koordynator merytoryczny projektu.

 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego Dolnego Śląska, Gmin i Powiatu Wołowskiego oraz 37 dyrektorów, wicedyrektorów, liderów WDN i nauczyciele placówek objętych wsparciem w ramach projektu.

 

 

 

Konferencja merytorycznie przybliżyła wszystkim uczestnikom założenia oraz zadania które przez 24 miesiące trwania projektu będą realizowane w 37 placówkach oświatowych Powiatu Wołowskiego. Działania obejmujące wdrożenie nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, nakierowanego na pracę z konkretną placówką poprzez opracowanie i realizację Rocznego Planu Wspomagania oraz wdrożenie Sieci Współpracy i Samokształcenia.

 

                                                           Katarzyna Fęglerska

                                                             specjalista ds. promocji i monitoringu

 

3. Prezentacje i materiały z konferencji

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj2
W tym miesiącu82
Ogółem49228

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Kapitał ludzkiPowiat WołowskiOśrodek Rozwoju Edukacji