RPW wdrażane w placówkach

RPW WDRAŻANE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Oferta doskonalenia Liczba placówek
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 4
                               Ocenianie kształtujące                 -
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 12
Uczeń-aktywny uczestnik procesu uczenia się -
Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły -
Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej -
Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła 1
Postawy uczniowskie. Jak je kształtować 2
Budowa koncepcji pracy szkoły 1
Praca z uczniem młodszym 2
Praca z uczniem zdolnym 3
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych -
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet 1
Projekt edukacyjny w szkole -
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym -
Rodzice są partnerami szkoły 3
Nauczyciel 45+ 1
Szkoła promująca wartość edukacji -
Doradztwo edukacyjno zawodowe w szkole -
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 4
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 1
Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły -
Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 2
Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły -

 

RPW WDRAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Placówka Numer i nazwa oferty
Przedszkole Nr 2 "Słoneczko" w Wołowie 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
Przedszkole Nr 3 w Lubiążu 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
Przedszkole Nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
Szkoła Podstawowa Nr 1 przy Zespole Szkół Publicznych
w Wołowie

10. Praca z uczniem młodszym

Szkoła Podstawowa w Mojęcicach 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Szkoła Podstawowa w Warzęgowie 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować
Publiczne Gimnazjum im. J. Twardowskiego w Wołowie 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu 9. Budowa koncepcji pracy szkoły
Publiczne Gimnazjum przy Zespole Szkół Publicznych w Wołowie 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Brzegu Dolnym 16. Rodzice są partnerami szkoły
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym 17. Nauczyciel 45+
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym 16. Rodzice są partnerami szkoły
Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Liceum Ogólnokształcące przy ZSZ w Brzegu Dolnym 11. Praca z uczniem zdolnym
Technikum przy ZSZ w Brzegu Dolnym 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
Liceum Ogólnokształcące przy PZS w Brzegu Dolnym 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Gimnazjum przy PZS w Brzegu Dolnym 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Liceum Ogólnokształcące w Wołowie 11. Praca z uczniem zdolnym
Technikum przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Przedszkole "Adaś" przy Zespole Szkół Społecznych w Wołowie 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Społecznych w Wołowie 10. Praca z uczniem młodszym
Gimnazjum przy Zespole Szkół Społecznych w Wołowie 11. Praca z uczniem zdolnym
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Społecznych w Wołowie 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Szkoła Podstawowa w Wińsku 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet
Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Szkoła Podstawowa w Krzelowie 16. Rodzice są partnerami szkoły
Publiczne Gimnazjum w Wińsku 7. Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła

 

 

  RPW WDRAŻANE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Oferta doskonalenia Liczba placówek
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 7
                     Wspieranie pracy Wychowawców Klas - Bezpieczna Szkoła                    5
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 5
Nauczyciel 45+ 3
Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się 3
Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 3
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 2
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 2
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 2
Ocenianie kształtujące 2
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 1
Praca z uczniem zdolnym matematycznie 1
Rodzice są partnerami szkoły 1

 

RPW WDRAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Placówka Numer i nazwa oferty
Przedszkole Nr 2 "Słoneczko" w Wołowie 11. Praca z uczniem zdolnym matematycznie
Przedszkole Nr 3 w Lubiążu 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Przedszkole Nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie 4. Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się
Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Szkoła Podstawowa Nr 1 przy Zespole Szkół Publicznych w Wołowie 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Szkoła Podstawowa w Mojęcicach 16. Rodzice są partnerami szkoły
Szkoła Podstawowa w Warzęgowie 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Publiczne Gimnazjum im. J. Twardowskiego w Wołowie 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu 4. Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się
Publiczne Gimnazjum przy Zespole Szkół Publicznych w Wołowie 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Brzegu Dolnym 17. Nauczyciel 45+
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym 7. Wspieranie Pracy Wychowawców Klas - Bezpieczna Szkoła
Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim 7. Wspieranie Pracy Wychowawców Klas - Bezpieczna Szkoła
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 7. Wspieranie Pracy Wychowawców Klas - Bezpieczna Szkoła
Liceum Ogólnokształcące przy ZSZ w Brzegu Dolnym 4. Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się
Technikum przy ZSZ w Brzegu Dolnym 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
Liceum Ogólnokształcące przy PZS w Brzegu Dolnym 17. Nauczyciel 45+
Gimnazjum przy PZS w Brzegu Dolnym 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
Liceum Ogólnokształcące w Wołowie 2. Ocenianie kształtujące
Technikum przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
Przedszkole "Adaś" przy Zespole Szkół Społecznych w Wołowie 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Społecznych w Wołowie 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Gimnazjum przy Zespole Szkół Społecznych w Wołowie 2. Ocenianie kształtujące
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Społecznych w Wołowie 17. Nauczyciel 45+
Szkoła Podstawowa w Wińsku 7. Wspieranie Pracy Wychowawców Klas - Bezpieczna Szkoła
Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Szkoła Podstawowa w Krzelowie 7. Wspieranie Pracy Wychowawców Klas - Bezpieczna Szkoła
Publiczne Gimnazjum w Wińsku 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

 

 

 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj2
W tym miesiącu82
Ogółem49228

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Kapitał ludzkiPowiat WołowskiOśrodek Rozwoju Edukacji