SORE

Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) – specjalista zewnętrzny (spoza szkoły/przedszkola) bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji rocznego planu wspomagania. Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu RPW. W ramach realizacji RPW organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. SORE ma pod opieką kilkanaście szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania (rok szkolny).

 

         

Nazywam się Beata Gryga. Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie matematyki ogólnej i informatyki, a także ukończyłam studia podyplomowe  w zakresie finanse, bankowość oraz rachunkowość finansowa. Pracuję w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciel matematyki, jestem także egzaminatorem OKE we Wrocławiu. Ponadto wypełniam zadania doradcy metodycznego z matematyki oraz eksperta MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. W projekcie pełnię rolę SORE oraz intensywnie współpracuję z koordynatorem sieci nauczycieli matematyki. Realizuję stale różne projekty i rozwijam swoje zainteresowania i pasje we współpracy z min. Politechniką Wrocławską - Matematyka Reaktywacja. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności a w wolnych chwilach podróżuję...

 

 

 

Izabela Michońska – praca dyplomowa z wynikiem bardzo dobrym i tytuł magistra ekonomii uzyskany w 1994 roku na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, pierwsza praca zawodowa jako asystent stażysta w Katedrze Prognoz i Demografii na AE we Wrocławiu, ukończone studia podyplomowe „Szkolny doradca zawodowy” na Uniwersytecie Wrocławskim w 2007 roku, obecnie realizowane studia podyplomowe „Resocjalizacja i socjoterapia” w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu. Od 20 lat nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie,  tytuł – nauczyciel dyplomowany. Od 7 lat doradca metodyczny w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej. Sukcesy: wystąpienia na konferencjach dotyczących przedsiębiorczości (Poznań, Wrocław), jak również dwie prelekcje na konferencji organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski „Nauczyciel z pasją szansą edukacji”. Publikacja dotycząca zasad zarządzania jakością w książce wydanej przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim „Edukacja projakościowa – krok trzeci”. Nauczyciel praktyk – prowadzenie księgowości klubów sportowych, firm prywatnych. Pasja: odkrywanie na nowo wierszy Asnyka i Tetmajera, sport w każdej formie. Motto życiowe: „Prawdziwa mądrość życia dostrzega wspaniałość dnia codziennego” (P.S. Buck).

 

 

Nazywam się Ewa Książczyk. Jestem nauczycielem od 24 lat, od 11 lat dyplomowanym (wykształcenie: studia dzienne magisterskie – filologia polska, studia podyplomowe – historia i zarządzanie oświatą, liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej). W nauczaniu języka polskiego i historii, a także pełnieniu funkcji doradcy metodycznego realizuję swoje życiowe powołanie oraz humanistyczno-artystyczne usposobienie. Zaspokajam także potrzebę przebywania wśród ludzi, u których szczególnie cenię szczerość i życzliwość. Uwielbiam się uczyć, jestem ambitna i konsekwentna, dlatego nieustannie się doskonalę, i chętnie podejmuję nowe wyzwania. Kocham teatr, muzykę, taniec, śpiew. Mam wiele pasji i poczucie humoru.
W projekcie pełnię rolę SORE i współpracuję z ośmioma placówkami, którymi się opiekuję. W związku z tym zgłębiam zagadnienia dot. szkoły jako organizacji uczącej się. Niezbędną wiedzę i doświadczenie zdobywam również poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach (ukończyłam m.in. kurs dla SORE na poziomie zaawansowanym).

 

 

Jolanta Przepiórka - Z wykształcenia technolog żywności, posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie przedsiębiorczości oraz zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole ponadgimnazjalnej. Zawodowo związana z Zespołem Szkół Zawodowych w Wołowie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, a od 2006 roku wicedyrektor ds. dydaktycznych i wychowawczych. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ma doświadczenie w pracy z uczniami oraz dorosłymi, na co dzień współpracuje z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Pasjonatka swojej pracy, nie bojąca się nowych wyzwań. Od lutego 2013 roku współpracuje z 7 szkołami powiatowymi jako Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

 

 

 

Nazywam się Katarzyna Barylak. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego, a w szkole pracuję już ponad 20 lat. Od 4 lat piastuję stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Jestem również doradcą metodycznym z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w PCE i PPP Wołowie.  

 

 

 

 

LISTA PLACÓWEK OBJĘTYCH WSPARCIEM SZKOLNYCH ORGANIZATORÓW ROZWOJU EDUKACJI

 

  Beata Gryga 

1. Przedszkole Nr 2 "Słoneczko" w Wołowie

2. Przedszkole Nr 3 w Lubiążu

3. Przedszkole Nr 1 "Chatka Puchatka” w Wołowie

4. Szkoła Podstawowa w Mojęcicach

5. Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej

6. Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu – Szkoła Podstawowa

7. Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu – Gimnazjum 

 

Izabela Michońska 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołowie

2. Publiczne Gimnazjum przy Zespole Szkół Publicznych w Wołowie

3. Publiczne Gimnazjum im. J. Twardowskiego w Wołowie

4. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie – Szkoła Podstawowa

5. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie – Gimnazjum

6. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie – Liceum Ogólnokształcące

7. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

8. Technikum Nr 2 przy ZSZ w Wołowie 

 

Ewa Książczyk 

1. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie

2. Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie

3. Szkoła Podstawowa w Wińsku

4. Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

5. Szkoła Podstawowa w Krzelowie

6. Publiczne Gimnazjum w Wińsku

7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym

8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie 

 

Jolanta Przepiórka  

1. Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

2. Technikum w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie

3. ZSZ - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Brzegu Dolnym

4. Liceum Ogólnokształcące przy ZSZ w Brzegu Dolnym

5. Technikum przy ZSZ w Brzegu Dolnym

6. Powiatowy Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Dolnym

7. Powiatowy Zespół Szkół - Gimnazjum w Brzegu Dolnym              

 

Katarzyna Barylak  

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Brzegu Dolnym

2. Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym

3. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym

5. Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim

6. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym

7. Przedszkole - Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj2
W tym miesiącu82
Ogółem49228

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Kapitał ludzkiPowiat WołowskiOśrodek Rozwoju Edukacji