Sieci Współpracy

 

SIECI  WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć współpracy i samokształcenia – zespół ok. 20–25 nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotykają się 3–5 razy w roku szkolnym (w odstępach około 2 miesięcy). Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci.

 Co to jest sieć?

 • Marshall McLuhan powiedział, że SIEĆ to statek, na którym nie ma pasażerów, wszyscy jesteśmy załogą.
 • To forma pracy, która pozwala dzielić  się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce.
 • To przede wszystkim platforma wzajemnego wsparcia.
 • To okazja do inicjowania nowych przedsięwzięć w kooperacji z innymi szkołami oraz przenoszenie sprawdzonych rozwiązań do swojego miejsca pracy.
 • To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę. Zaproszeni na spotkania sieci  eksperci specjalizujący się w określonym zagadnieniu są często niedostępni dla mniejszych placówek choćby ze względu na niewielką liczbę nauczycieli, którzy mogliby bezpośrednio skorzystać z ich po­mocy. Zgromadzenie większej liczby pracujących w różnych szkołach osób zainteresowanych określonym zagadnieniem uzasadnia korzystanie z pomocy wysokiej klasy specjalistów.
 • Powstałe w  naszym powiecie sieci mają charakter przedmiotowy np. sieć współpracy matematyków, polonistów, wychowawców i  problemowy np. sieć współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli.

 

Kto tworzy sieć?

 • Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie stanowi ją międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów  współpracujących  ze sobą  w ramach wybranego zagadnienia.
 • Zgodnie z założeniami projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół sieci skupiają nauczycieli, dyrektorów, psychologów szkolnych, pedagogów, bibliotekarzy lub innych pracowników reprezentujących różnego typu placówki z obszaru jednego powiatu. Warunkiem udziału w sieci jest przystąpienie do pro­jektu powiatowego.
 • Nauczyciele i dyrektorzy uczestniczą w sieciach tematycznych i problemowych dobrowolnie, a ich udział jest i bezpłatny.

 

Co stanowi cel pracy sieci?

Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami - zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i w trakcie osobistych spotkań z ekspertami zewnętrznymi.

Jakie korzyści daje praca w sieci?

 • Udział w sieci daje szkołom cenną szansę na bieżący kontakt z innymi placówkami w ich otoczeniu, dzięki czemu poszerza się perspektywa, z jakiej patrzą nauczyciele na własne problemy i zasoby.
 • Sąsiadujące ze sobą szkoły działają w zbliżonych warunkach, pracują z uczniami pochodzącymi z podobnych środowisk, a zatem często borykają się z podobnymi wyzwaniami. Sprawdzone metody, czy rozwiązania problemów funkcjonujące w jednej szkole, mają duże
  szanse powodzenia w podobnych placówkach. Czas i energia zaoszczędzone na wypracowanie  tych samych rozwiązań przez każdą szkołę z osobna, mogłoby być spożytkowane w inny sposób.
  • Połączenie wymiany doświadczeń oraz wiedzy wnoszonej przez ekspertów bywa często inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań niestosowanych dotychczas przez żadnego z uczestników spotkania.
  • Zaangażowanie uczestników w opracowanie własnych, autorskich propozycji i podjęcie inicjatyw,  sprawią, że zostaną one w pierwszej kolejności przetestowane  w tworzących sieć szkołach, a być może będą również popularyzowane poza nimi.
  • Wspólne wypracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań a także dzielenie się doświadczeniami w trakcie tego procesu może się okazać wzmacniające i mobilizujące w takim stopniu, by utrzymać motywację do prowadzenia podjętych inicjatyw do końca, mimo pojawiających się przeszkód.

Co jest istotnym zadaniem sieci?

Istotnym zadaniem sieci współpracy  i samokształcenia jest analiza „dobrych praktyk" – rozwiązań, które zostały już wdrożone, sprawdzone i przynoszą stosującej je szkole wymier­ne korzyści, a są możliwe do zastosowania w innych placówkach. Każda z uczestniczących w sieci szkół będzie miała okazję przedstawić własne rozwiązania, ale też poznać inne.

 

Kiedy i gdzie wykorzystuje się pracę w sieci?

 • Praca w ramach sieci jest wykorzystywana tam, gdzie
 • Sieci współpracy spotykamy w różnych obszarach działalności. Stają się one coraz częściej stosowaną formą pracy również w oświacie. Taki sposób pracy pomaga szkołom mierzyć się z nowymi wyzwaniami, które niesie współczesny świat.
  • wymagana jest realizacja przedsięwzięć wychodzących                  
  • poza możliwości indywidualnych osób lub   
  • poszczególnych in­stytucji.

 

1. Sieci współpracy i samokształcenia

2. Koordynator sieci

3. Efekty pracy sieci

4. Jakość pracy sieci

 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj2
W tym miesiącu82
Ogółem49228

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Kapitał ludzkiPowiat WołowskiOśrodek Rozwoju Edukacji