Efekty pracy sieci - rok 2014

W 2014 roku w ramach projektu kontynuowały działanie 4 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli:

 • sieć dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • sieć wychowawców,
 • sieć humanistów – Nauczyciele pracują zespołowo,
 • sieć matematyków – Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

 

W ramach wszystkich działających sieci nauczyciele:

 • brali udział w spotkaniach prowadzonych przez ekspertów,
 • współpracowali i wymieniali się dobrymi praktykami,
 • pracowali na platformie informatycznej ORE www.doskonaleniewsieci.pl

 

Koordynatorzy i uczestnicy sieci w 2014 roku określili następujące efekty pracy sieci:

sieć wychowawców:

 • uczestnicy odczuwają korzystny wpływ bycia członkiem sieci na swój rozwój zawodowy, jak i częściowo osobisty. Odbywające się szkolenia poprawiają ich kompetencje zawodowe, wzmacniają umiejętności pedagogiczne. Ponadto członkowie sieci zdobywają wiedzę i dzielą się swoim doświadczeniem,
 • co pozostaje nadal niezmiernie ważne uczestnicy sieci nawiązują ze sobą kontakty, pogłębiają wzajemne relacje, aby móc się wzajemnie wspierać i korzystać z wymiany doświadczeń,
 • ważnym atutem pracy w sieci stała się wymiana praktycznych rozwiązań i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami,
 • następuje dalsza integracja środowiska wychowawców,
 • nauczyciele pracujący w sieci zauważyli, że efekty ich zaangażowania w działalność sieci, a co za tym idzie efekty rozwoju ich własnych kompetencji, sięgają szerzej – wpływają zarówno na jakość pracy szkoły, jak i na zadowolenie rodziców. Zaobserwowali większe zaufanie rodziców do pracowników szkoły, nastawienie na współpracę i zaangażowanie,
 • uczestnicy sieci podzielili się ze swoimi współpracownikami zdobytą wiedzą w ramach wewnątrzszkolnych systemów doskonalenia nauczycieli, zatem zdobyta przez nich wiedza rozszerza się na całą szkołę i jej pracowników,
 • widoczna jest również poprawa relacji zarówno na poziomie nauczyciel-uczeń jak i między uczniami.

 

sieć humanistów:

 • Akcja Uwalniamy książki w powiecie wołowskim.
  Było to działanie, które ustalili sobie humaniści podczas lutowego spotkania na VI sieci dotyczącej zagadnienia Sposoby motywowania dzieci do czytania nie tylko lektur. Zachęcanie do odwiedzania bibliotek.
  Chętni nauczyciele spotkali się i opracowali harmonogram naszej akcji, który przesłani do wszystkich szkół powiatu wołowskiego, organów prowadzących oraz do nauczycieli naszej sieci, bo to oni mieli być szkolnymi koordynatorami. Od kwietnia do czerwca realizowano w szkołach harmonogram i przesyłano informacje – opisy i zdjęcia do koordynatora sieci. Zebrany materiał uporządkowano w formie prezentacji. Jej I- sza część znajduje się na stronie projektu. Prezentacje: z działań majowych i czerwcowych w szkołach oraz z podsumowania w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wołowie jest w trakcie opracowywania. Dołączony zostanie również film, który nagrywała pani K. Jelec – pracownik do spraw promocji. Do akcji przystąpiło 20 placówek z naszego powiatu, w tym jedna, która nie jest w projekcji oraz jedna, z której nie ma przedstawiciela w sieci humanistów.

  Ta akcja pokazała, że:

            - nauczyciele humaniści powiatu wołowskiego zintegrowali się i mają ze sobą dobry kontakt zawodowy;
            - włączyły się do akcji i pracy w sieci dwie panie  nauczycielki, które nie są w sieci humanistów - Zespół
              Szkół Zawodowych w Wołowie;
            - można podejmować wspólne działania w różnych grupach wiekowych od przedszkole do szkoły
              ponadgimnazjalnej – na podsumowanie akcji w Wołowie przybyło bardzo dużo przebranych w postacie
              literackie dzieci i uczniów z różnych placówek
            - przy okazji realizacji niektórych działań można przy okazji promować swoją placówkę, gminę i powiat,
              co w dzisiejszych realiach szkół i przedszkoli jest niezmiernie ważne;
            - komunikacja międzyludzka jest nieodzownym elementem sukcesu.

 • Zorganizowanie warsztatów dziennikarskich w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie. Były to zajęcia poprowadzone przez metodyków: historii – W. Mikuckiego, języka polskiego – E. Książczyk i koordynatora sieci humanistów – D. Haller. Uczestniczyło w nich ośmioro nauczycieli z trzech szkół. Temat warsztatów przeprowadzonych z uczniami klasy VI i V – redaktorami gazetki multimedialnej Ściągawki spod ławki brzmiał: Etapy redagowania artykułów prasowych oraz umieszczanie ich na łamach gazetki. Zajęcia odbyły się w Sali informatycznej i były koordynowane przez informatyka szkolnego – naszego sieciowca –  p. A. Kopczę.
 • Warsztat filcowania na mokro, na którym byli obecni – zaproszeni nauczyciele z innych szkół nie sieciowcy, pokazał, że jesteśmy zintegrowana grupą, która potrafi się świetnie bawić i komunikować, nie mamy barier przed nowymi nauczycielami tzn. tymi, których widzimy po raz pierwszy. Ten warsztat wzbogacił nas w umiejętność prac praktycznych, co było widoczne na koniec zajęć. Każdy wykonał korale, broszki, czy obrazki. Dokumentem potwierdzającym nasze efekty jest nagrany film, znajdujący się na stronie projektu.
 • Współorganizacja z metodykiem języka polskiego – p. E. Książczyk  nauczycielami z sieci humanistów powiatowych konkursów językowych Ojczyzna Polszczyzna na kilku etapach i dla dwóch grup wiekowych (podstawówka i gimnazjum)- sprawdzanie prac oraz praca w komisjach konkursowych.
 • Organizowanie przez koordynatora sieci humanistów i metodyków wspólnych spotkań merytorycznych dla nauczycieli powiatu wołowskiego w zakresie nauczania języka polskiego i historii.
 • Integracja nauczycieli języka polskiego, historii i języków obcych z sieciowcami na VIII spotkaniu sieci, podczas którego zostały wręczone przez metodyków podziękowania za pomoc w organizacji wszelkich przedsięwzięć w roku szkolnym 2013/2014. Zaproszeni nauczyciele uczestniczyli teżw warsztacie prowadzonym przez psychologa p. I. Habę na temat: Praca z dzieckiem trudnym. Indywidualizacja w procesie nauczania. Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych  i praca z nimi. Elementy wypalenia zawodowego.
 • Spotkania robocze zarówno polonistów jak i historyków w Powiatowym Centrum Edukacji i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie są łączone tzn. maja charakter wspólnych spotkań, na których są metodycy historii, j. polskiego i koordynator sieci. Takie rozwiązanie pozwala na łączenie tematów i podejmowanie wspólnych decyzji o działaniach. Jest też cenne ze względu na czas, który należy poświecić na spotkania.

 

sieć dyrektorów:

 • zespołowe planowanie i wykonywanie zadań,
 • poszerzenie umiejętności stosowania technik autoprezentacyjnych i Public Speaking,
 • wdrożenie w placówce zasad dress coode,
 • poprawienie organizacji i prowadzenia zebrań z rodzicami,
 • wprowadzenie kwestionariusza badania efektywności zebrań,
 • opracowanie strategii komunikacji z trudnym rodzicem,
 • wzrost umiejętności organizowania uroczystości szkolnych z uwzględnieniem procedencji i tytulatury,
 • poprawienie umiejętności budowanie wizerunku placówki w środowisku lokalnym,
 • umiejętność prawidłowego wieszania flagi polskiej.

 

sieć matematyków:

 • Współorganizacja z metodykiem matematyki – p. Beatą Grygą oraz  nauczycielami z sieci matematyków powiatowego konkursu matematycznego Plusik i Omnibus dla dwóch grup wiekowych (podstawówka i gimnazjum). Nauczyciele wspólnie przygotowywali zadania konkursowe na I i II etap konkursu. Wspólnie oceniali zadania i kwalifikowali do kolejnego etapu konkursu. Na koniec komisja sprawdzała prace etapu powiatowego i wyłaniała laureatów konkursu w odpowiednich kategoriach wiekowych.
 • Organizowanie przez koordynatora sieci nauczycieli matematyki i metodyka Beaty Grygi wspólnych spotkań merytorycznych dla nauczycieli powiatu wołowskiego w zakresie nauczania matematyki:

           - „Analiza wyników egzaminów zewnętrznych”
           - „Obsługa najnowszej tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela matematyki”
           - „Praca z uczniem zdolnym – dowodzenie twierdzeń”
           - „Edukacyjna wartość dodana”

 • Integracja nauczycieli matematyki z nauczycielami sieci na ostatnim spotkaniu sieci w czerwcu 2014, podczas którego zostały wręczone przez metodyków podziękowania za pomoc w organizacji wszelkich przedsięwzięć w roku szkolnym 2013/2014.                          

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj2
W tym miesiącu82
Ogółem49228

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Kapitał ludzkiPowiat WołowskiOśrodek Rozwoju Edukacji